, ,

Hvor hurtigt svarer danske virksomheder på henvendelser fra interesserede forbrugere?

Af: Troels Mark Meyer, Administrerende Direktør @Serio Verify

Vi har hos Serio Media lavet et white paper med det formål at undersøge hvor hurtigt danske virksomheder svarer på henvendelser fra interesserede forbrugere. Der har vi gjort, fordi vi – qua vores arbejde med performance måling – ved at hurtig respons er altafgørende for at sikre den bedste salgskonvertering. Helt specifikt har vi fokuseret på telemarketing leads; altså de tilfælde hvor forbrugeren afgiver sit telefonnummer samt permission/ønske om at blive kontaktet af virksomheden angående køb af deres produkter.

Vi afgav kontakt data til 49 danske virksomheder – primært via spørgeskemaer på nettet – og målte herefter hvor lang tid der gik fra sign-up, til vi blev kontaktet. Best case scenariet er selvfølgelig, at man ringer tilbage til de interesserede forbrugere straks efter de har udvist interesse, men som Serios white paper viser, så er det langt fra realiteten hos de 49 danske virksomheder, der lå til grund for vores test.

Selvom de fleste virksomheder nok er klar over at hurtig respons er altafgørende for deres konvertering til salg, så er de færreste nok klar over hvad forskellen i responstid helt præcist betyder for deres konvertering. Hvad betyder det for eksempel for konverteringen at det tager en virksomhed 3 dage at kontakte en interesseret forbruger kontra 5 dage? Hvis du sidder i en virksomhed som mangler denne indsigt, så vil jeg anbefale dig at læse vores white paper.

Hvis man kigger på resultaterne fra Serios white paper, så vil man blive overrasket over hvor mange salg danske virksomheder mister hver måned, fordi de ganske enkelt er for langsomme til at besvare forbrugerinteresse. Det gælder jo om at få fat forbrugeren mens man er top-of-mind, og gør man det, så viser tallene også at konverteringen er tilsvarende bedre.

Og hvis man som virksomhed måler præcist på effekten, afhængigt om man ringer tilbage efter 1 time, en dag eller senere, så vil man helt sikkert optimere på sine processer. Men gør danske virksomheder dette? Uden at afsløre for meget, så tror jeg, der er stor forskel på virksomhedernes formodede responstid og deres faktiske responstid. Og jeg tvivler på at de enkelte salgs- og marketingafdelinger er bekendt med denne forskel samt hvad det betyder for deres forretning. Det ender nok i stedet med gisninger og estimater, da man måske ikke kan måle og monitorere præcist.

Du har muligheden for at blive klog på danske virksomheders reponstid (eller speed2call som det kaldes) og hvad det betyder for salgskonvertering, når du læser Serio Medias white paper. Den kan bestilles på vores hjemmeside fra den 18. Juni.