Big Data – er en ekstern marketing service relevant for dig?

Af: Troels Mark Meyer, Administrerende Direktør @Serio Verify.

Big Data er et ord, du sikkert hører ofte – og med god grund. Når du arbejder med big data, så er der markante gevinster at hente i profit margin, mersalg, kundeloyalitet samt kundetilgang.
Men vejen til at arbejde med big data er besværlig og til tider lang. Måske er det også derfor at gevinsterne er så store for øjeblikket. Når du er en af de få, der rammer forbrugeren intelligent og effektivt, så tager du hurtigt lukrative andele fra dine konkurrenter, som ikke formår det samme. Derfor er der ingen vej uden om, du skal i gang. Spørgsmålet er bare om du skal kaste dig over opgaven alene og få optimeret dit CRM/CMS system til at klare opgaven selv, eller om du skal købe dig til en ekstern marketing service, der kan løse opgaven.

Big Data beskrives ofte som bygget op omkring tre grundsten. På engelsk omtales disse som de tre v’er: Volume (mængde), velocity (hastighed) og variety (mangfoldighed). Det er med udgangspunkt i disse tre, holdt op i mod dit nuværende CRM/CMS system, at du skal vurdere nytten at af have en ekstern samarbejdspartner til at hjælpe dig med Big Data.

Mængde:

Det ligger i navnet Big Data. Der skal være en stor mængde data, som der kan analyseres på. En stor kundedatabase, et stort antal emner som bearbejdes i dit call center, en stor målgruppe der skal monitoreres eller analyseres. Det er glimrende, hvis dit nuværende CRM system kan håndtere at arbejde intelligent med store mængder, men hvis du lider under legacy IT, der skal tjene mange formål udover dine marketing indsatser, så er det ikke altid tilfældet. Symptomerne er typisk at man må acceptere uhensigtsmæssige indsatser, hvor eksisterende kunders adfærd ikke kan afdækkes optimalt, hvor de samme potentielle forbrugere kontaktes flere gange af dit call center, eller der kommunikeres generisk til alle i målgruppen, i stedet for intelligent og skræddersyet til de rigtige.
Ofte handler det om man har data, men ikke får bearbejdet den. Man har ambitionerne, men realiteten bliver at man ikke har hverken kompetencerne eller tiden til det.

Hastighed:

Måske kan dit CRM system håndtere data, men en ligeså vigtig del er, hvor hurtigt data kan behandles. De KPI’er som der skal handles ud fra skal være let tilgængelige. Hvilke kunder er mest påvirkelige for er givent mer-salg, hvor mange timer tager det før vi svarer tilbage på kundehenvendelser, hvornår ændrer en forbruger adfærd og træder ind i din målgruppe? Du kan kun handle på dette, hvis data er let og hurtigt tilgængeligt. Men det kan være dit CRM system ikke kan behandle disse data hurtigt, og ej heller kan gøre dem let tilgængelige. Symptomerne er f.eks. at analyser kræver at flere forskellige personer skal trække forskellige rapporter manuelt, og/eller manuelt arbejde med data sortering i store excel filer. Dette har som regel den helt lav praktiske konsekvens, at man sjældent laver denne øvelse.

Mangfoldighed:

Det sidste du skal overveje er mangfoldigheden i den data, du arbejder med. Big Data er mangfoldigt og der giver to udfordringer. Først og fremmest at kunne håndtere og registrere mange men væsentlige ”detaljer”, og derefter skal du kunne identificere de relevante ”detaljer”, og dermed skabe et brugbart billede at agere efter. Hvis du kan det, så har du et godt afsæt til at arbejde intelligent med Big Data. Hvis du ikke har dette, så er symptomerne som regel at du arbejder ud fra stikprøver i stedet for præcise tal, at de fleste af dine analyser indeholder en eller flere antagelser i stedet for målbare fakta, eller at de fleste af dine analyser ikke peger entydigt i den samme retning (typisk fordi en eller flere væsentlige faktorer, som du ikke er bekendt med, mangler).

Hvis der er en af disse 3 punkter, som du har udfordringer med, så er det værd at overveje en ekstern marketing service.

Fordelene kan være mange:

For det første, skal du ikke genopfinde den dybe tallerken. De vigtige KPI’er inden for netop dit felt, er som regel blevet identificeret og gennemtestet af din serviceudbyder.

For det andet, så kræver en service som regel ikke nogen særlig integration med dit nuværende CRM/CMS system, og implementering er derfor hurtigt.

Og sidst – men ikke mindst – så kan du fjerne en masse manuelt arbejde og i stedet koncentrere dig om det som er vigtigt for dig; nemlig at få flere kunder til din forretning på den intelligente måde.