Har du sikret dine lead indkøb med datavalidering?

Af: Jonas Lundsgaard, Relationship Director @Serio Verify

Hvordan sikrer du dit marketing spend på leads idag? Sikrer den metode du benytter, at alle de leads du modtager og behandler, er både kurante og relevante? Og ved du hvor meget tid og hvor mange penge det koster dig, at dine leads ikke bliver valideret grundigt nok inden det ryger videre igennem “systemet”?

Grunden til at jeg spørger dig, er at jeg endnu ikke har mødt en virksomhed, som jeg ikke har kunne hjælpe til at spare både ressourcer og i sidste ende penge på at arbejde bare en lille smule med deres valideringsproces.

Datavalidering er en alt for vigtig del af online markedsføring til, at man nøjes med et standard setup!

Hvorfor datavalidering?

Der er en helt åbenlys årsag til, at du bør have fokus på din datavalidering. Hvis du ikke har fokus på det, ender du med at betale for en data som reelt ikke er brugbart for dig og din virksomhed.

Og desværre er skaden faktisk større end at du blot betaler for ikke brugbare emner. For du smider jo ikke de dårlige leads ud med det samme du modtager dem – du ved oftest endnu ikke at de er dårlige. Så inden de ryger i skraldespanden, bruger du din dyrebare tid på at bearbejde dataen. Du opkvalificerer dem med type-profiler, ringer til dem, sender dem produkter og materiale osv. Alt sammen til ingen verdens nytte.
I takt med at dataen bliver bearbejdet, får du sikkert feedback fra dit mere og mere frustrerede bagland. Nogle leads vil være åbenlyst ukurante, når du kigger dem igennem, men en større portion af dem afsløres måske først som dårlige, når man går dem i sømmene. Når man gør det, finder man at eksempelvis telefonnummeret ikke eksisterer, eller at den konkrete adresse ikke findes i det angivne postnummer. Har du prøvet det mange gange, så har du måske en aftale med din leverandør om, at du kan få krediteret sådanne leads. I bedste fald kan det betale sig at bruge tid på at rapportere tilbage til din leverandør. Spørgsmålet er om du får “ram” på alle de dårlige leads og om tiden brugt modsvarer pengene sparet.

Det kan være du nu sidder og tænker hvor slemt kan det være? Det er min erfaring at hvis du modtager 1000 leads, og 200-300 af dem er ukurante eller irrelevante for din forretning, så er det selvfølgelig alt for meget men absolut ikke et særtilfælde – og det er vel og mærke efter en helt basal validering hvor der tjekkes for om e-mailen ligner en e-mail og om telefonnummeret er 8-cifret.

Sidst, men absolut ikke mindst, så risikerer du at skabe en masse negativ opmærksomhed omkring din virksomhed. Det sker for eksempel når du kontakter leads som ikke på nogen måde mindes at have givet samtykke til, at du kunne kontakte dem. I bedste fald vil den pågældende person reagere med ligegyldighed ift. at du kontakter ham/hende, men i mange tilfælde efterlader der (desværre) et negativt indtryk. De fleste mennesker kan ikke lide at blive kontaktet af virksomheder med tilbud, de ikke har udvist interesse for – og slet ikke hvis samtalen starter med “Jeg kan se at du har været på nettet og vist interesse for vores produkt“!

Er den løsning, du har i dag, den rigtige?

Mit råd til dig er, at forholde dig (meget) aktivt til den datavalidering, du benytter i dag – hvad enten den er internt foranstaltet eller gennem en ekstern samarbejdspartner.

Start med at forholde dig til hvad brugbar data er for dig og din virksomhed. Hvor stor en fejlmargin er rentabel? Ville det eksempelvis være værdifuldt for dig at vide om den angivne adresse reelt findes eller om telefonnummeret som brugeren har indtastes rent faktisk kan ringes op til? Og hvad skal der ske med alle dem der hedder “hånd-på-keyboard” til fornavn (eks. “asdf”)?

Ikke alle typer virksomheder har brug for samme slags datavalidering, så derfor er det vigtigt at du forholder dig til lige nøjagtig dine behov.

Når du har defineret reglerne for din datavalidering, så skal du aktivt sørge for, at alle leads rent faktisk også bliver valideret efter dine opstillede krav. Det kan virke indlysende og det kan være du mener, at det burde være unødvendigt, at du skal bruge din tid på det. Det er min erfaring, at din tid ikke bliver spildt.

Sørg for at følge op på om din validering jævnligt og tjek om den virker efter hensigten. Du skal ikke begå den fejl at tro at alting bare kører 100% efter planen fra dag 1 – der er som regel altid plads til finjustering. Så spørg dig selv om alt dårlig data bliver valideret fra, eller skal der flere tiltag til? Det kan også være, at der bliver valideret for meget væk. Her er det vigtigt at din leverandør kan præsentere dig for en logging af de leads der ikke er kommet igennem til dig. Måske ligger der mulige kunder iblandt dem.

Hvis du tilgår din data validering aktivt på ovenstående måde, gør du det intelligent. Og jeg garanterer dig, at du hurtigt vil opdage at du også sparer både tid og penge.