,

Sæt nu fokus på de relevante KPI’er!

Af: Mattias Altahr-Cederberg, Founder and technical manager @Serio Verify

Hvis man skal gøre noget, kan man lige så godt gøre det ordentligt! Det har altid været min tilgang til mit arbejde.

Jeg har mere end 15 års erfaring med programmering og systemudvikling. De sidste tre år har jeg arbejdet med udviklingen af vores (Serio Media) services, der blandt andet datavaliderer og måler performance på vores kunders salgsfremmende aktiviteter.

I min efterhånden lange karriere som udvikler, har jeg set min andel af systemer der gør lige det modsatte af, hvad jeg mener er selve et systems eksistensberettigelse. Nemlig at udføre opgaver mere effektivt end tidligere! Hvorfor skulle man ellers benytte et system?

Derfor undrer det mig, hver gang jeg ser, hvordan et system, eller samarbejdet mellem flere systemer, afføder en masse unødvendigt manuelt arbejde. Flere og flere virksomheder har i dag medarbejdere siddende, som er blevet ”superbrugere” i at kende work-arounds. Det er den person der (på ”kun” en halv time) kan skaffe dig lige den rapport du har brug for. Det gør han/hun ved at trække 2-3 rapporter fra systemet og sætte dem sammen i excel – super smart, ik?

Nu tænker du måske, at det jo er nemt nok for mig at sidde her og være kritisk, og at der kan være mange årsager til at tingene er blevet som de nu engang er blevet. Behovet har måske ændret sig og i sidste ende hvad betyder så en halv times ekstra arbejde? Hvis du tænker noget i den retning, så lad mig udfordre dig lidt.

Tænk over hvad ”den halve time” medfører. For tænker man det igennem, så er det slet ikke de 30 minutter der udgør problemet. Det er konsekvensen af de 30 minutter, der betyder noget.

Nedprioriteringer, unøjagtighed & fejl

Næsten altid vil superbrugeren ret hurtigt finde opgaven kedsommelig. Vi er alle sammen mennesker, og som mennesker har vi en tendens til at ”glemme” og nedprioritere opgaver som vi oplever som trivielle og ligegyldige. Det kan f.eks. komme til udtryk ved at frekvensen ift. hvor tit personen samler ”super rapporten” bliver sænket, for til sidst helt måske at stoppe. Og hvad sker der egentlig når den eneste person, der ved hvordan man omgås systemets mangler, han skal på ferie og bliver syg i længere tid?

Når analyseprocessen bliver ”håndholdt”, så vil rapporterne typisk afgrænse sig til at belyse data fra en helt specifik vinkel. Eksempelvis hvor mange nye salg har vi registreret den sidste uge fra en bestemt salgskanal?

Hvad nu hvis du skal vide mere? Måske det var relevant at vide hvordan de salg fordelte sig på mænd/kvinder? Virkeligheden er ofte at disse data ikke er tilgængelige. Eller også skal der bruges yderligere 30 minutter på at fremskaffe dem. Og så ender det som regel med en stik-prøve eller en den hurtige, ”hvor vi antager at salgene fordeler sig 50/50 på mænd/kvinder”.

Nu er det unødvendige sket! Din data er upræcis og baseret på gætterier. Er det godt nok? Ikke hvis du spørger mig. Og det bliver ikke bedre, hvis du som modvægt trækker så meget data ud som overhovedet muligt – altså belyser din data fra alle mulige vinkler. Det der sker nu er, at du mister fokus, fordi du sidder med en masse unødvendig data i stedet for kun det der er relevant i forhold til, hvad du har brug for.

De KPI’er du burde holde øje med, træder ikke tydeligt frem, og det kan ende med nogle ubehagelige overraskelser, der resultere i brandslukning i stedet for vækstfremmende aktiviteter. Måske du kender følelsen?

Automatisering, relevans & real tid

Jeg har brugt de sidste tre år på at udvikle services således, at vores kunder får indsigt i de KPI’er der er relevante ift. at skabe transparens, kvalitet og rentabilitet på online annoncering.

Vi har – medarbejderne imellem – mere end 25 års erfaring med at optimere store og små kunders ROI på online annoncering. Den erfaring har vi brugt til at skabe rapporteringsmoduler der giver den indsigt, du har brug for – og ikke en masse ligegyldige analyser. Med andre ord fokuseres på det væsentlige ift. at optimere din ROI!

Rapporterne er hele tiden tilgængelige – ingen forglemmelser, nedprioritering eller udeblivelser pga. sygdom. Det hele foregår automatisk og ikke mindst i real tid således at du har overblik over alle dine aktiviteters rentabilitet fra dag et af! Ingen ubehagelige overraskelser og brandslukning. Og heller ingen ”det passer meget godt, lige bortset fra a, b og c”.

Min undren er dog stadig, hvorfor så mange stiller sig tilfreds med manuel, upræcis og ubrugbare løsninger – særligt når den rette tekniske løsning er en genvej til den kommercielle succes?